Alam sekitar??

Posted by: Nik Abdul Rahman / Category:

Alam sekitar secara fizikal terdiri daripada air, udara dan tanah merupakan tempat di mana setiap yang hidup di muka bumi ini melakukan pelbagai aktiviti untuk mendapatkan keperluan dan kepentingan masing-masing.Alam sekitar boleh diertikan sebagai alam ciptaan Tuhan yang meliputi aspek yang terdapat di sekeliling manusia yang wujud secara semulajadi. Alam sekitar boleh dilihat sebagai semua komponen semulajadi di mana semua hidupan tinggal dan berinteraksi antara satu sama lain dalam keseimbangan.


0 comments:

Post a Comment